Typy látek zpomalujících hoření

- Apr 04, 2019-

Obyčejně si oheň retardující tkanina, kterou jsme si představovali, nespaluje v dojem každého. Ve skutečnosti, plamen retardující tkanina není opravdu mrtvá při požáru přímo, ale bude uhasit ihned po opuštění plamene. Pro testovací normu platí odpovídající standard samozhášecího standardu jako EN470-1, EN531 、 EN532 、 NFPA2112 、 NFPA70E.

Látka zpomalující hoření se dělí na dva typy: samozhášecí přísadu a retardant plamenem. Finální retardér hoření je rozdělen na jednorázové a trvanlivé zpomalovače hoření.

V podstatě samozhášecí přísada, také známá jako trvalá látka zpomalující hoření. Je to práce provedená v rané fázi celého procesu tkaní. Je vyroben převážně z vlákniny zpomalující hoření, pletené do tkaniny a jeho účinek zpomalující hoření je trvalý. Obecně může být udržován až do praní více než 50 krát. Obvykle se používá v oděvních látkách.

textilií s retardantem plamenem jsou běžné tkaniny, které byly ošetřeny retardéry hoření při následném barvení a konečné úpravě. Největší nevýhodou je, že po promývání zmizí nebo významně klesá účinek zpomalující hoření. Obvykle ji používáme v některých případech s kratším časem praní. Jako hotelové záclony

image001